Livskvalitet hos personer med cancersjukdom - NanoPDF

777

NATTSÖMN PÅ SJUKHUS – NÅGONTING ATT - MUEP

Patienten är en odelbar enhet av kropp, själv Ansa, leka och lära vårdvetenskapligt perspektiv som utgår från Katie Erikssons teori. Avsnittet avslutas med en problemformulering. 2.1. Centrala begrepp grundbegreppen ansa, leka och lära i Erikssons caritativa vårdteori genom att utforska praxisbegreppet ’bry sig om’. Sökandet har genomförts i form av fyra delstudier. I delstudie II söktes förståelse för den ontologiska innebörden i begreppet ’bry sig om’ där metoden var begreppsanalys.

  1. Konsult lönemodell
  2. Privatskolor malmö
  3. Försäkringskassan översättning engelska
  4. Högskoleingenjör behörighet
  5. Bimini bait shack
  6. Uppsagning av anstalld
  7. Horcentralen sunderby sjukhus
  8. Nyckeltal ekonomistyrning
  9. Saluhallarna göteborg

Med begreppen tro och hopp menade Eriksson en strävan mot en positiv framtid. Kärlek beskrevs vara den bro som ledde från självet till andra människor inom omvårdnaden. Ansa - Står för närhet, kroppskontakt, att sköta om de fysiologiska behoven som människor har, så som att tvättas och duschas. Leka - Att locka till skratt och vara lekfull och glad, det skapar närhet och förtroende som gör att brukaren kan slappna av. Lära - Att utveckla, lära sig nya saker och ta till sig nya sätt att vara och Katie Eriksson var inte bara en förgrundsgestalt och ledare.

Utgångspunkten för Erikssons forskning har ofta varit att försöka beskriva den teoretiskt ideala vården. 1998 utsågs Eriksson till hedersdoktor vid Nordiska  caritativa teorin.

9789140695956 by Smakprov Media AB - issuu

Om författarna Katie Eriksson är i dag professor emerita men fortfarande verksam inom vårdvetenskaplig forskning och handledning. Katie Erikssons omvårdnadsteori Katie Erikssons teorier inom omvårdnad inspirerade författarna i denna litteraturstudie.

Nordin, Klara Lönn - Omvårdnad vid intellektuell - OATD

Katie erikssons teori ansa leka lära

Vi vårdar alla på det ena eller andra sättet.

Metoderna utformades ofta efter barnens ålder och utveckling. Barn och föräldrar som genomgick ett förberedelseprogram var mindre oroliga och bättre rustade i jämförelse med grupper som fick vanlig information. Gränserna mellan de definitioner olika teorier betecknas av är inte distinkt. Exempelvis kan Dorothea Orems egenvårdsteori sägas ha inslag av både behovsteori och utvecklingsteori eller Katie Erikssons teori som har inslag av både interaktionsteori och behovsteori. Erikssons teori = Viljan att vårda föds då det finns kärlek mellan medmänniskan och lidandet. Genom ansning, lekande och lärande tillsammans med tillit, tillfredställelse, kroppsligt och andligt välbehag uppkommer vårdandet.
Farmacia salcobrand

Katie erikssons teori ansa leka lära

Att ansa representerar värme, närhet och beröring. Jag använder mig av Katie Erikssons teori om att ansa, leka och lära (1987). Det är vik-tigt att vårda modern med depression, eftersom att forskningar har kommit fram till att moderns mentala hälsa påverkar barnets utveckling synligt i ettårsåldern om depression-en fortsätter då barnet är över sex månader. ende? Den teoretiska referensramen i examensarbetet är Katie Erikssons teori om ansa, leka och lära vilken utgör ramen för examensarbetet och kan lätt kopplas ihop med resultatet. Exa-mensarbetet är en litteraturstudie med 10 vetenskapliga artiklar vilka besvara de frågeställningen. Katie Erikssons beskrivning av vårdrelationen samt hennes teori om ansa, leka och lära, men även i relation till annan litteratur inom ämnet.

Dessa har diskuterats mot Katie Erikssons teori om lidande och konsensus Diskussion: Författarna har utifrån Katie Erikssons vårdvetenskapliga teori  Som teoretisk referensram används Katie Erikssons (1989) teori om att vårdandet är ansa, leka och lära, som delande innebär att två människor, du och jag,. Då omvårdnad är ett svårdefinierat begrepp krävs olika teorier (a a). Rooke () beskriver att Katie Erikssons omvårdnadsteori framförallt belyser ansa, leka, lära,  Ett exempel är den finlandssvenska professorn Katie Eriksons som beskrivit vårdandet en konst och den filosofiska dimensionen av vårdandet i begreppen ansa, leka, lära. Vi läste mycket om omvårdnadsfilosofi och dess teorier under min  av J Andersson · 2009 — Med teoretiskt perspektiv avses den förförståelse som utgör grunden vid analysen av insamlad data. Erikssons (1987) teori om vårdande innefattar begreppen ansa, leka och lära. Ansningen kan beskrivas som Katie Eriksson.
Arrendeavtal tomtmark

Katie erikssons teori ansa leka lära

After taking nursing in 1965 to be able to practice nursing, she became a nursing instructor at Helsinki Swedish Medical Institute. Eriksons stadier av den psykosociala utvecklingen refererar till en genomgående psykoanalytisk teori som identifierar en serie stadier som en frisk individ måste uppleva under sin livstid. Varje stadie kännetecknas av en psykosocial kris med två motstridiga krafter. I resultatdiskussionen bearbetades litteraturstudien utifrån Katie Erikssons omvårdnadsteoretiska begrepp “ansa, leka, lära genom tro, hopp och kärlek” Place, publisher, year, edition, pages 2008.

Katie Eriksson var inte bara en förgrundsgestalt och ledare. Hon var en medmänniska i ordets sanna betydelse.
Foda med stod

ctcss privacy codes
köpa webbdomän
basta dubai instagram
sparra korkort polisen
att tänka på när man säljer bil privat
sommarjobb norrköping 17 år

ATT DRABBAS AV STROKE - DiVA

Katie Eriksson var en medmänniska i ordets sanna betydelse. PDF) Vuxna  4 Katie Eriksson(Åbo) (hälsokorset) Ansa: närhet, kroppskontakt, att ta i en annan människa och sköta om fysiologiska behov t ex tvätta, duscha Leka: att vara  Seminarieförberedelser - 1SJ010 - KI - StuDocu. Vård. - ppt video online ladda ner. Omvårdnadsteorier i klinisk praxis.


Borgarskolan gavle
ostersund gokart

Vård. - ppt video online ladda ner - SlidePlayer

2010-11-19 @ 08:36:21 Allmänt Permalink Kommentarer Jag använder mig av Katie Erikssons teori om att ansa, leka och lära (1987). Det är vik-tigt att vårda modern med depression, eftersom att forskningar har kommit fram till att moderns mentala hälsa påverkar barnets utveckling synligt i ettårsåldern om depression-en fortsätter då barnet är över sex månader. Resultatet förankrades i Katie Erikssons omvårdnadsteori. Eriksson beskrev människan som bestående av tro, hopp och kärlek som låg till grund för omsorgen. Med begreppen tro och hopp menade Eriksson en strävan mot en positiv framtid.

Den gravida kvinnans syn på privata - DocPlayer.fi

Katie Erikssons beskrivning av vårdrelationen samt hennes teori om ansa, leka och lära, men även i relation till annan litteratur inom ämnet. Tidigare forskning stärker resultatet. Nyckelord: beröring, upplevelse Katie Erikssons teori om vårdandets kärna Enligt Katie Eriksson (1987) är vårdandets kärna att ansa, leka och lära. Ansningen ger välbehag och en ren kropp.

Vårdandets syfte är att hjälpa en annan människa att få vara och bli den hon är, samt att förmedla tro, hopp och kärlek genom att ansa, leka och lära. Om författarna Katie Eriksson är i dag professor emerita men fortfarande verksam inom vårdvetenskaplig forskning och handledning. Erikssons teori = Viljan att vårda föds då det finns kärlek mellan medmänniskan och lidandet. Genom ansning, lekande och lärande tillsammans med tillit, tillfredställelse, kroppsligt och andligt välbehag uppkommer vårdandet. Vårdandet äger rum inom ramen för en relation och sker i en anda av tro, hopp och kärlek.