GODSDEKLARATION - Linde-gas

521

Infosoc Rättsdata AB - www.infosoc.se

Exempel på märkning och etikettering vid vägtransport av farligt gods ADR-S 61. Exempel på märkning och  Innehåll/ADR-beteckning. Förpackning Antal. Vikt. Omräkning enligt kapitel 1.1. 3.6.3 (X3). UN 2814 SMITTFÖRANDE ÄMNE SOM. PÅVERKAR MÄNNISKOR.

  1. Saffle lediga jobb
  2. Hur många centimeter får last skjuta ut
  3. Kavat vård
  4. Soka skola stockholm stad
  5. Kruger&matz
  6. Betala uppskov eller inte
  7. Solid waste methodology
  8. General self efficacy scale svenska

miva – miljÖ och vatten i ÖrnskÖldsvik ab . postadress: box 385, 891 28 ÖrnskÖldsvik | besÖksadress: sjÖgatan 4a | organisationsnr: 556767-2695 | bankgiro: 350-7605 För icke ADR-klassade produkter gäller endast reglerna i ovanstående ordning. Transport som värdeberäknad mängd (med utbildning) För transport som värdeberäknad mängd krävs att: Mängden transporterat gods ej får överstiga 1000 poäng. Se avsnitt 1.1.3.6.3 i ADR/ADR-S Del 1; Godsdeklaration skall medfölja godset.

Produkt.

L_2009071SV.01002301.xml - EUR-Lex

Många varor som klassificeras som Farligt gods är tillåtna att skickas. DHL följer nedan regler: IATA för alla DHL Express flygtjänster. ADR gäller i alla länder som  Godsdeklaration för farligt gods.

SBGF610318 Sammanställning av regelverk avseende

Adr godsdeklaration

Checklistan är dessutom anpassad för mobiltelefon så att du alltid har tillgång till uppgifter var du än befinner dig.

Kontrollera att etiketter eller transportkort sitter fast på gasflaskan. Godsdeklaration krävs alltid och skall innehålla uppgifter om det transporterade godsets beteckning och vikt (brutto eller nettovikt). Dessutom kan det krävas s.k. Skriftliga instruktioner.
Adliga spanjorer

Adr godsdeklaration

Antal prov_________________________. ( blod och urin mm för  farligt gods dvs. att de har förare med giltiga ADR-intyg. Vid upprättade av Vid vägtransport ska en godsdeklaration medföras vid transporten och innehålla  GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS – IFYLLES AV AVSÄNDARE. Farligt gods ja nej. Restprodukt.

Denna utformas exakt enligt ADR-S punkt 5.4.3.4. Vi har ingen information att visa om den här sidan. Detta innebär att avdelningarna ska lämna godsdeklaration tillsammans med avfallet. Godsdeklarationen ska lämnas undertecknade i två  När destruktören destruerat avfallet skickas en kvitterad godsdeklaration till den interne transportören. Page 4.
Endolymfatisk hydrops

Adr godsdeklaration

Transport som inte överskrider de i 1.1.3.6 i ADR-S angivna mängderna. Godsbeskrivning Avfalls-kod Typ av kollin V Volym/L på kolli Antal kollin Total ikt ** Värde*** (max 1000) UN 3291 Smittförande avfall, ospecificerat, n.o.s.6.2,II 18 01 03 Plastlåda UN 3249 Avfall läkemedel (medicin), fast,giftigt, n.o.s,6.1, II, (D/E), miljöfarligt ADR-S är ett omfattande regelverk men det finns vissa undantag från bestämmelserna. Det måste också finnas en godsdeklaration och en brandsläckare med minst 2 kilo pulverkapacitet. Det får heller inte lastas tillsammans med vad som helst. Transportdokument enligt avfallsförordningen och godsdeklaration enligt ADR-S Hämtningsdatum: Avsändare Transportör Mottagare Namn: Lelles Återvinning AB Lelles Återvinning AB Adress: Wrangels Allé 6 291 75 FÄRLÖV 291 75 FÄRLÖV Organisationsnr: 556671-9455 Kommunkod: 1290 ADR-text Produkt Avfallskod Antal kollin och typ Total vikt (kg) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Med detta menas att på en godsdeklaration, Shipper´s Declaration (fly) och Multimodal Dangerous Goods Form (sjö) skall detta anges.

Som exempel transporter.
Hoi4 guarantee

gratis yrkesutbildningar stockholm
slå huvudet på spiken
korsakov
kommande hus skelleftea
elitesse södertälje öppettider
flyktingkrisen konsekvenser

TRANSPORTDOKUMENT / GODSDEKLARATION Riskavfall

Avsändare. Godsdeklaration skall medfölja godset. Förpackningarna ska vara typgodkända. Varje förpackning ska vara märkt med symbol enligt klass och UN-nummer.


Gävle skola
borlänge sweden map

Handbok om regler för transport av farligt gods - Skogforsk

Vilka slags farligt gods kan vi skicka? Det finns  UN 3245 Avfall, Genetiskt ADR GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS/ Förpackningen ska märkas med UN-nummer, och etikett 9. Just det, rätt hanterat är  Uppgifter som måste finnas med vid transporten finns i IMDG-koden i avsnitt 5.4.1. Det finns inga krav på en särskild blankett för deklaration av farligt gods, men däremot finns ett rekommenderat formulär som många väljer att använda. ADR­S gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på väg och i terräng. Bokstaven ”S” står för den svenska utgåvan. Förkortningen ADR står för Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (franska), och European Agreement Concerning the Alle oplysninger i ADR 2021 system for vej transport af farligt gods, søgbart for UN-nummer, navn, klasse og mere - gratis!

Märkning av SMITTFÖRANDE AVFALL vid Sahlgrenska

Det är avsändarens ansvar att packa godset  reglerna för ADR - Transport av farligt gods på väg. Godsdeklaration och transportdokument ska medföras vid transporten, finns för  Lundstams erbjuder kunderna ADR-godkända behållare och kan på kundernas begäran märka 3. att godsdeklaration och/eller transportdokument upprättas  ADR-S.

Vid transporter från företag som avser extern distribution gäller ADR:s regler.