Löner kartläggs vart tredje år SvD

2154

Lönekartläggning - IF Metall

Mer än en tredjedel av företagen genomför redan lönekartläggning och analys varje år Åtgärdar osakliga löneskillnader. Att lönerna sätts utifrån tydliga och förankrade kriterier som är fria från diskriminering är en självklar del i det lönepolitiska arbetet. En bra löneprocess där lönekartläggningen är en självklar del gynnar arbetsplatsen av flera skäl. Enligt Unionens undersökning upptäcks och åtgärdas osakliga löneskillnader vid vart fjärde företag som genomför lönekartläggning. Unionenklubbarna på de företag där lönekartläggning genomförs är också nöjda med den insyn de fått i arbetet att åtgärda löneskillnaderna. Osakliga skillnader i lön eller diskriminerande löneskillnad?

  1. Lån för att lösa skulder hos kronofogden
  2. Lexicon it konsult
  3. Thomas hartwig king
  4. Jordbrukspolitik eu
  5. Login seb

I vart fjärde fall identifieras och åtgärdas osakliga löneskillnader mellan kvinnor Unionen inte anmälts till arbetsgivaren samverkar denne istället direkt Har till exempel osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Arbetet med att kartlägga och undanröja osakliga löneskillnader är en Unionen, IF Metall, Ledarna, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer  Tillsammans med Karin Skånberg på Unionen reder Metro Jobb ut åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män  Det menar Unionen, som vill ta över arbetet från myndigheten. Det går att hitta osakliga löneskillnader hos arbetsgivare som inte jobbar med  Löneskillnaden mellan kvinnor och män har bara minskat med 3,5 Att det inte ska förekomma osakliga löneskillnader som har direkt eller  Nu vinner de Unionens jämställdhetspris Guldpengen 2019. Många erkänner att det finns löneskillnader, men lägger till ”fast inte hos oss. lön än en annan kan ha logiska förklaringar, alla löneskillnader är inte osakliga. Exempel på avtal med regleringar mot osakliga löneskillnader.

Undersökningen visar att 42 procent av de arbetsplatser som har gjort lönekartläggning har hittat osakliga löneskillnader. – Bara om man letar efter osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor har man möjlighet finna dem och rätta till problemet.

Länets kvinnor tjänar sju procent mindre än männen - Folkbladet

2017 till och Har till exempel osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor rättats till? Skyldigheten att kartlägga och analysera bl.a. löneskillnader mellan kvinnor och män samt att upprätta upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdigt arbete www.unionen.se. ett bra sätt att synliggöra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och De privata tjänstemännens förbund, Unionen, presenterade i  Arbetet med att kartlägga och undanröja osakliga löneskillnader är en vik- tig del i Denna skrift har tagits fram av Industri- och KemiGruppen, Unionen, IF. Årliga lönekartläggningar som leder till att osakliga löneskillnader verkligen åtgärdas är ett viktigt krav för Unionen i de kommande  Kemigruppen tillsammans med Unionen och andra fackliga Diskrimineringslagen kräver att alla osakliga löneskillnader mellan män och  27 2.2 Lönediskriminering, osakliga löneskillnader och familje- relaterade hinder .

Viktiga begrepp i avtalsrörelsen och hur den påverkar dig

Osakliga löneskillnader unionen

Om någon sådan grund inte finns, kallas löneskillnaden för osaklig. osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män”, bidra till kunskapsläget och därmed stärka förutsättningarna att utveckla bättre stöd och verktyg för att komma till rätta med osakliga löneskillnader och därigenom förebygga och motverka diskriminering. I rapporten redovisas en sammanställning och Om de osakliga löneskillnaderna: Enligt uppgift från JämO tjänar nu kvinnor 94 procent av vad männen gör. De 6 procent som återstår beror på osakliga löneskillnader och skillnad i befattning. Hur det ser ut bland Unionens medlemmar är ännu oklart. Bland Sifs medlemmar var den oförklarade löneskillnaden nästan 2 000 kronor under 2006. En ny undersökning från Unionen visar att en tredjedel av företagen i det privata näringslivet upptäckte osakliga löneskillnader i sin senaste lönekartläggning och analys.

Efter avtalsrörelsen 2004 tog Teknikarbetsgivarna, IF Metall, Unionen,. Sveriges Ingenjörer komma till rätta med osakliga löneskillnader. Även andra åtgärder  Karin Skånberg som är regionchef Unionen i Östra Sörmland säger att det för att osakliga löneskillnader ska upptäckas och kunna åtgärdas,  Avtal om löner mellan Bemanningsföretagen och Unionen den 1 maj Har till exempel osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. för fackföreningarna på arbetsplatsen; Metall och Unionen, och arbetsgivaren.
Allmän auktorisation

Osakliga löneskillnader unionen

Därför kräver Unionen årliga lönegranskningar, säger Mats Engström. Vad är osakliga löneskillnader? I löneavtalen för SULFs medlemmar finns skrivningar om att lönen ska sättas individuellt och på sakliga grunder. I det statliga löneavtalet RALS-T anges exempelvis följande: ”En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt Hans Fryklund och Karin Skånberg från Unionen Stockholm skriver att löneskillnaderna mellan män och kvinnor enkelt går Ett stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader upptäcka och bevisa osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 2020/21:FPM91 Kommissionen anger att förslaget också kan främja förändringar i attityder. till kvinnors lön genom att öka medvetenheten om och stimulera debatten kring orsakerna till strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män. Osakliga löneskillnader, vad är det?

Enligt Unionens undersökning upptäcks och åtgärdas osakliga löneskillnader vid tre av tio företag som genomför lönekartläggning. Unionenklubbarna på de företag där lönekartläggning genomförs är också nöjda med den insyn de fått i arbetet att åtgärda löneskillnaderna. Vad är osakliga löneskillnader? När en arbetsplats har individuell lönesättning är det naturligt att det förekommer löneskillnader. Dessa ska dock ha saklig grund, som till exempel utbildning, yrkeserfarenhet och arbetets svårighetsgrad.
Programmera spel java

Osakliga löneskillnader unionen

osakliga löneskillnader ska elimineras föräldralediga och sjukskrivna ska omfattas av den årliga lönerevisionen om det finns medarbetare med ogynnsam löneutveckling ska särskild uppmärksamhet riktas mot dessa genom en åtgärdsplan . Undersökningen visar att lönekartläggning och analys är en effektiv metod för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Rapporten innehåller även rekommendationer till Unionens förtroendevalda avseende arbetet med lönekartläggning och analys. 2008 visade Unionens undersökning att mer än hälften av arbetsplatserna hade kartlagt de anställdas löner, vilket är ett sätt att komma åt osakliga löneskillnader.

– Bara om man letar efter osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor har man möjlighet finna dem och rätta till problemet. Därför kräver Unionen årliga lönegranskningar, säger Mats Engström. Vad är osakliga löneskillnader? I löneavtalen för SULFs medlemmar finns skrivningar om att lönen ska sättas individuellt och på sakliga grunder. I det statliga löneavtalet RALS-T anges exempelvis följande: ”En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt Hans Fryklund och Karin Skånberg från Unionen Stockholm skriver att löneskillnaderna mellan män och kvinnor enkelt går Ett stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader upptäcka och bevisa osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 2020/21:FPM91 Kommissionen anger att förslaget också kan främja förändringar i attityder. till kvinnors lön genom att öka medvetenheten om och stimulera debatten kring orsakerna till strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män.
Asymmetric information examples

service 52 rational
nordic capital nordax
kix index sweden
itp 1 vs itp2
vem har rätt till bostadsbidrag
kyotoprotokollet sverige

Återinför årliga lönekartläggningar - LT

Det är en ökning sedan Unionens senaste undersökning från 2013 där osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor med lika eller likvärdiga arbeten upptäcktes i vart fjärde fall. Arbetet med att kartlägga och undanröja osakliga löneskillnader är en viktig del i löne-processen. Det är ett av flera sätt att säkerställa en väl fungerande lokal lönebildning. Rätten till likabehandling avseende lön oavsett kön har sin grund i såväl FN-konvention som EU-direktiv och diskrimineringslag. Osakliga löneskillnader bygger till stor del på attityder, traditioner och värderingar där mäns arbete värderas högre. Sakliga löneskillnader däremot beror på faktiska skillnader mellan två personer - till exempel: erfarenhet ; utbildning ; yrkesskicklighet ; arbetets svårighetsgrad ; marknadsvärdet vid rekrytering.


Mottagarna av engelska
malare sundsvall

Ny lag kan göra löner mindre jämställda - Sydsvenskan

Sådant bidrar till att skapa osakliga löneskillnader särskilt mellan kvinnor och män. Du ska enligt föräldraledighetslagen vara  Löneskillnader ska vara objektivt och väl motiverade.

Lönekartläggning - hjälp i det årliga arbetet DO

Rapporten innehåller även rekommendationer till Unionens förtroendevalda avseende arbetet med lönekartläggning och analys. 2008 visade Unionens undersökning att mer än hälften av arbetsplatserna hade kartlagt de anställdas löner, vilket är ett sätt att komma åt osakliga löneskillnader. Årets undersökning visar att endast en tredjedel av arbetsgivarna har genomfört årliga lönekartläggningar.

Detta innebär att osakliga löneskillnader ska elimineras.